FAQ

ikon-faq
Hvordan virker AstroShield?

AstroShield reflekterende isolasjon kombinerer isolasjons kvaliteter av innestengt luft med de overlegne reflekterende egenskapene til metallfolie for å skape et materiale som stopper varme gjennomgang på alle de tre måtene det forekommer. Det er tre måter varme transporteres til kulde på: KONDUKTIVITET er varmeflyt primært gjennom et massivt objekt som en vegg, himling eller tak. VARMESTRØMNING er varme bevegelse som forekommer når luft varmes og beveges på grunn av flytende/stigende effekt. STRÅLING er bevegelse av varmestråler gjennom luft fra et varmt objekt til et kaldere objekt.

Siden alle objekter og kropper avgir strålevarme er det viktig å behandle denne varme effekten hvis vi vil ha energi effektive bygninger. Den beste måten å stoppe varmestråling er å reflektere den eller å redusere oppstått mengde og ved å reflektere termisk stråling fra nærliggende bygningskomponenter med dens høye refleksjon. I tillegg til dette vil boblene av innestengt luft mellom de reflekterende overflatene skape en konduktiv barriere som hjelper til å gi ekstreme R-verdier. Siden AstroShield er et tett, ugjennomtrengelig ovenfor varmeflyt og fuktighet er den det perfekte forsegling og luftinfiltrasjons barrieren. AstroShield er et komplett isolasjonsprodukt.

Hva er R-verdien på AstroShield?

Siden AstroShield må bli installert med en luftlomme for at den skal reflektere varme, setter vi R-verdien i terminologien va det installerte system, som inkluderer R-verdien for de omliggende luft lommer. All reflekterende isolasjon har forskjellige R-verdier avhengig av retningen av varmstrømmen, da dette influeres av varmestrømning effekten i luftlommene, variert av retningen av varmstrømmen.

Hva er den termiske verdien til AstroShield?

Hittil er det ikke noen industri akseptert standard for måling av de termiske egenskapene til reflekterte isolasjoner. Standarden for R-verdier som er standard for alle typer reflekterende isolasjon måler ikke nøyaktig den varme reflekterende egenskapen for metall folierte overflater særlig ikke når disse fronter et stort åpent område. Standardene evaluerer heller ikke de tillagte termiske fordelene fra AstroShields forsegling og vind barriere egenskaper. Siden noen kalkulasjoner kan gjøres for å fastsette R-verdiene i et in kapslet system, bør individuelle ASTM C-236 tester bli lagt til for å nøyaktig å kunne evaluere hvert variable system individuelt. En dag kommer det kanskje et spesielt standard uttrykk over termiske utførelse egenskaper over reflektert isolasjon som vil ha en bred industriell aksept.

Hvordan virker AstroShield’en for å holde bygningen varm om vinteren og kald om sommeren?

Annonse-lilla-IIAstroShield som er montert i veggene eller himlingen i bygningen din fungerer på samme måte som en folie som er pakket rundt en bakt potet: om vinteren holder den seg varmen inne i poteten på grunn av foliens lave gjennomtrengning evne. På sommeren vil Astro Shield reflekterende overflate, reflektere varmen før den kommer inn, og da holde innsiden kald og komfortabel. Den innestengte luften i boblene mellom de reflekterende lagene skaper en barriere mot konduktiv varmeflyt. Og siden AstroShield er tett er den fuktighets og varmestrømning barriere. Dette fører til tillagte termiske egenskaper.

Hvorfor er AstroShield spesielt godt egnet for isolering av metallbygg?

AstroShield veier lite og er lett å installere, så lett at i de fleste tilfeller vil dine arbeidskostnader ville kunne bli redusert med så mye som 50% mindre enn det ville koste å installere konvensjonell isolasjonsmasse. Fordi AstroShield, engang installert er bestandig ovenfor fuktighet, trenger ikke byggeren å engste seg for materialskader grunnet regn og tak lekkasjer. Regn eller solskinn kommer AstroShield alltid til å fungere. Metall bygg er spesielt sensitive for temperatur vigninger. AstroShield evne til å reflektere varme i begge retninger gir alle metallbygg en ekstra grad av komfort regulær isolasjon ikke kan. Siden AstroShield er så sterk og lett av vekt kan den i mange tilfeller i etterkant med letthet bli tilpasset metallbygg ved påmontering direkte på. Dette eliminerer nødvendigheten for kostbare, time forbrukende konstruksjon av en rist for å holde isolasjonen på plass og tillagte tak laster er ubetydelige.

Vil AstroShield fungere i mitt hjem?

AstroShield er et ideelt isolasjonsprodukt for mange hjemmebaserte isolasjonsprosjekter Bruk AstroShield til å isolere kjellervegger før paneling av et nytt rekreasjonsrom. Bruk det til å varme opp gulv ved å isolere rommet mellom gulv og bakke. Gjør garasjen til et ”året rundt” arbeidsområde ved å stifte AstroShield over spikerslagene på vegger og himling. Blokker effekten av sommer solen ved å legge AstroShield på tak raftene. Surr inn varmtvann berederen for å redusere energiforbruk. Forhindre rør fra å svette ved å pakke dem inn i AstroShield. Det er mange måter AstroShield kan brukes rundt om i ditt hjem for å spare energi og øke komforten. Og det er rent, lett å installere i tillegg til å være miljøvennlig.

Vil AstroShield gi noen økte fordeler i bygninger ment for dyrehold?

Annonse-lilla-I

Ja. Fordi AstroShield er ugjennomtrengelig ovenfor fuktighet kan overflaten bli rengjort med høytrykksvask. Dette gjør desinfisering av vegger og tak vesentlig enklere i slike bygg. Når AstroShield er eksponert på innsiden av bygningen gir den økte fordeler av komfort, noe som ikke er erfaringen fra andre isolasjoner. Dyrehold avgir mye kroppsvarme som vil bli reflektert tilbake til dem fra AstroShiled. Dette holder dem mer komfortable ved en lavere temperatur enn ved regulære vegger og tak/himlinger noe som dermed også senke dine energikostnader. I tillegg til dette kan AstroShield redusere lysforbruket med opptil 30%. Astro-Foil holder disse bygningene kaldere om sommeren. Fordi det ikke er noe varmeoppbygging vil temperaturene aldri bli høyere enn ute luften i bygninger som er passende ventilert. Om vinteren vil AstroShieds reflekterende egenskaper eliminere temperatur skiktdannelse i bygningen. Denne temperatur tabiliseringen reduserer varmestrømning noe som skaper en tilegg komfort for dyrene i bygningen.

Små skadedyr og biller liker å lage rede i de fleste typer masseisolasjon, hvordan er det med AstroShield?

Små skadedyr, etc. kan ikke finne et godt hjem i AstroShield på samme måte som i vanlig masseisolasjon. Det vil holde skadedyrene ute av bygningen noe som fører til at dyrene får redusert vekttap og færre sykdommer. Om du så oppdretter fjærfe, griser eller fisk, vil AstroShield hjelpe deg med å ale dem opp sunnere og raskere.

Er AstroShield vanskelig å installere?

Nei, ikke i det hele tatt. Det er ikke behov for hverken spesialklær eller behov for værnemaske da AstroShield ikke kan skade deg. Alt du trenger er sakser, tapetkniver, målebånd og en stiftemaskin. Detaljerte installasjons instruksjoner er tilgjengelig ved forespørsel.

Koster AstroShield mye mer enn vanlige isolasjonsprodukter?

Nei. Faktisk koster AstroShield omtrent det samme som en 15 cm glassfiber matte, og felttester og kunders erfaring indikerer at ved mange bruksområder gjør AstroShield en mye bedre jobb.